RockRaptor

Alpha

袁丽嫦

Albums

Songs

51 songs found.

Name Album No.
鳄鱼泪 环球曲词选-黄沾 7
鳄鱼泪(丽的电视剧"鳄鱼泪"主题曲) Celebration 45th Anniversary 环球志101 3
想飞 百代经典101 Vol.1 16
鳄鱼泪 世纪好歌 30
鳄鱼泪 丽的亚视半世纪的精彩 4
鳄鱼泪 家传户晓 贰 我们的黄金岁月 17
鳄鱼泪 笑傲歌坛 传世经典 11
鳄鱼泪 送饭 电视主题曲 7
鳄鱼泪 电视金曲巡礼Vol2 5
百厌仔唔肯吔饭 百厌仔唔肯吔饭 1
向上爬 百厌仔唔肯吔饭 2
期待又一天 百厌仔唔肯吔饭 3
回顾恨 百厌仔唔肯吔饭 4
彩霞 百厌仔唔肯吔饭 5
浮萍 百厌仔唔肯吔饭 6
唔知或者 百厌仔唔肯吔饭 7
乞儿自省 百厌仔唔肯吔饭 8
大亨外传 百厌仔唔肯吔饭 9
只有 百厌仔唔肯吔饭 10
心声 百厌仔唔肯吔饭 11
听我一声我爱你 百厌仔唔肯吔饭 12
晨早起床 百厌仔唔肯吔饭 13
飞鸟 百厌仔唔肯吔饭 14
离情怨 百厌仔唔肯吔饭 15
鳄鱼泪 夏日金辉 3
时时欢笑 时时欢笑 1
想飞 时时欢笑 2
记住好朋友 时时欢笑 3
有酒你无谓再饮 时时欢笑 4
情心再无间 时时欢笑 5
回旋 时时欢笑 6
小伙子 时时欢笑 7
曙光 时时欢笑 8
共对今宵 时时欢笑 9
注定失去你 时时欢笑 10
寻找真欢笑 时时欢笑 11
心曲改节奏 时时欢笑 12
鳄鱼泪 鳄鱼泪 1
滑皮游戏 鳄鱼泪 2
笑一笑 鳄鱼泪 3
午夜 鳄鱼泪 4
含泪的玫瑰 鳄鱼泪 5
小雀仔 鳄鱼泪 6
难得糊涂 鳄鱼泪 7
每当变幻时 鳄鱼泪 8
小时候 鳄鱼泪 9
十八岁大娇娇女 鳄鱼泪 10
怀念故乡 鳄鱼泪 11
人月只圆 鳄鱼泪 12
梦浪 鳄鱼泪 13
高歌 鳄鱼泪 14
/